Onkologija u prvom planu mjerenja ishoda – Stanje skrbi onkoloških bolesnika u EU

Nils Wilking

  • Između 1995. i 2018. incidencija raka povećala se za 50% u Europi, ali smrtnost od raka povećala se samo za 20%.
  • Ukupni troškovi raka iznosili su 199 milijardi eura u 2018. Ukupni troškovi kretali su se od 160 eura po glavi stanovnika u Rumunjskoj do 578 eura u Švicarskoj (nakon prilagodbe razlike u cijenama prema paritetu kupovne moći).
  • Izravni zdravstveni izdaci za rak udvostručeni su s 52 milijarde na 103 milijarde eura (u cijenama i tečajevima za 2018.), dok je udio skrbi onkoloških bolesnika u ukupnim zdravstvenim izdacima ostao stabilan na oko 4 – 7%.
  • Troškovi neformalne skrbi iznosili su 26 milijardi eura. Ukupni gubitak produktivnosti iznosio je 70 milijardi eura, od čega se 50 milijardi eura odnosilo na preuranjenu smrtnost, a 20 milijardi eura na morbiditet.
  • Izdaci za lijekove protiv raka udvostručili su se od 2005. do 2018. (32 milijarde eura; bez povjerljivih rabata).
  • Pristup pacijenata lijekovima protiv raka je u 2018. godini mnogo bolji u bogatim nego u siromašnim zemljama. Najveći potrošači bili su Austrija, Njemačka i Švicarska (92 do 108 eura po stanovniku), dok su Češka, Latvija i Poljska potrošili najmanje (13 do 16 eura). Najveće razlike u zemljama zabilježene su u imuno-onkološkim lijekovima.
  • Nejednakosti su uglavnom povezane s ekonomskom snagom zemalja, a ne s teretom bolesti raka.
Scroll to Top