Onkologija u prvom planu mjerenja ishoda – Kako mjerimo ishode

Matti Aapro

Ishod se može promatrati iz različitih perspektiva. Pojednostavljeno, postoji perspektiva pacijenta, pružatelja zdravstvene skrbi i platitelja. Stoga postoje različiti alati za mjerenje ishoda: primjer je ESMO-MCBS koji nadilazi regulatorni pristup za lijekove. Ishodi se mogu mjeriti prateći rezultate primjene u populaciji, što spada u podatke iz stvarnog svijeta. Neka istraživanja koja su pacijenta stavljala u središte od strane medicinskih sestara, a prikupljala su ishode ponekad koristeći digitalne alate, pokazuju utjecaj podržavajuće skrbi. Razvoj Osnovnih preduvjeta za kvalitetnu zdravstvenu skrb za oboljele od karcinoma Europske organizacije za rak važan je korak u pokušaju poboljšanja ishoda liječenja ukazivanjem na najbolje pristupe. Diseminacija ovog rada putem Europskog kodeksa o liječenju raka koji će uskoro biti objavljen, trebao bi prenijeti poruku ERQCC-a (Essential Requirements for Quality Cancer Care) na svim europskim jezicima.

Scroll to Top