Ishodi prijavljeni od strane bolesnika i njihov utjecaj na ukupne rezultate liječenja

Antonella Cardone

Unatoč svim poboljšanjima u dijagnostici i liječenju, predviđa se da će do 2030. godine broj novooboljelih od karcinoma dostići 22,2 milijuna, što će dodatno opteretiti zdravstvene sustave. Promjena fokusa zdravstvenih sustava s broja liječenih pacijenata ka zdravstvu temeljenom na praćenju ishoda liječenja, pomoći će u kontroli troškova. Vrijednosti u smislu ishoda liječenja nisu iste za svakoga. Pacijent može izraziti želju i donijeti odluku samo ako može pratiti razgovor s pružateljem zdravstvene zaštite, što zahtijeva određenu razinu zdravstvene pismenosti. Sličan problem postoji i na strani pružatelja zdravstvene zaštite koji nisu pripremljeni prihvatiti važnost rezultata prijavljenih od strane pacijenata i teško im je promijeniti tradicionalne obrasce ponašanja.

Postoje istraživanja koja pokazuju poveznicu boljih kliničkih ishoda i poboljšane troškovne učinkovitosti kada se primjenjuje individualizirani pristup svakom pacijentu.

Scroll to Top