Praćenje rezultata zdravstvene zaštite u nacionalnim planovima za borbu protiv raka (NPPR)

Eduard Vrdoljak

Odgovarajuće praćenje i izvještavanje o svim predloženim aktivnostima NPPR-a neophodno je za njegovu uspješnu provedbu. Fokus bi trebao biti na praćenju zadataka i ciljeva, provedbi predloženih mjera, redovitoj evaluaciji plana s prilagođavanjem strategija, ako je potrebno, uz kontinuirano i aktivno sudjelovanje dionika u procesu praćenja i
izvještavanja.

Kako bi mogle optimalno nadgledati provedbu NPPR-a, sve zemlje moraju ulagati u osnovnu onkološku infrastrukturu, sveobuhvatne nacionalne onkološke mreže gdje će svi pacijenti dobiti smjernice onkološke skrbi uz jedinstvenu i cjelovitu bazu podataka koja će predstavljati kontinuirani izvor informacije o kvaliteti onkološke skrbi.

Konačno, kontrola kvalitete u onkologiji i procjena isplativosti zahtijeva usku suradnju između kreatora zdravstvenih politika, platitelja zdravstvenih usluga, stručnjaka i civilnog društva. Uzimajući u obzir sve veću učestalost raka i opterećenje zdravstvenog sustava, među najvažnijima su procjena učinkovitosti i isplativosti svake poduzete mjere kao i kontrola kvalitete, kako bi se povećala učinkovitost liječenja te omogućilo racionalnije upravljanje sredstvima.

Jedini istinski pokazatelj uspjeha nacionalnog plana jest postizanje poboljšanja u zdravstvenim ishodima.

Scroll to Top