EFPIA: Jačanje zdravstvenih sustava kroz pametno trošenje sredstava

Suočeni s neviđenom krizom zdravstvene sigurnosti povrh izazova kao što su starenje stanovništva i povećan teret kroničnih bolesti, naši zdravstveni sustavi trebaju ojačati svoju otpornost na buduće krize i odgovoriti na povećanu potražnju za zdravstvenom zaštitom, a sve to osiguravajući održivost sustava. S jedne strane, moramo nastaviti ulagati u naše zdravstvene sustave, posebno u neke zemlje i regije u Europi u kojima su izdaci za zdravstvo ispod je prosjeka EU, a s druge strane moramo iskoristiti prilike za učinkovitije trošenje sredstava u zdravstvu. Pametna potrošnja u zdravstvu, omogućit će nam da poboljšamo zdravstvene ishode, a da pritom ne povećavamo ukupne troškove ili čak stvorimo dugoročne uštede koje se mogu reinvestirati u zdravstvo. Ova strategija uvelike se razlikuje od kratkoročnih rezova u proračunu koji su se dogodili nakon ekonomske i financijske krize u razdoblju 2008.-2009., a koji su često dovodili do pogoršanja zdravlja na razini šire populacije i pacijenata u nekoliko europskih zemalja. U svrhu rasprave o tome kako pametna potrošnja može poboljšati otpornost, spremnost i odgovor zdravstvenih sustava na krizne situacije, EFPIA je razvila niz preporuka za nacionalne i europske kreatore javnih politika. Brojne studije pokazuju kako pametno trošenje i planiranje u zdravstvenom sustavu mogu poboljšati dugoročne ishode, a istovremeno osigurati održivost i fleksibilnost zdravstvenih sustava u odgovorima na buduće izazove.

Preporuke:

  • Mjerite ishode liječenja i objavljujte podatke
  • Poboljšajte koordinaciju skrbi, uključujući putem integriranih zdravstvenih podataka i digitalizacije zdravstva
  • Promovirajte učinkovitost pametnom farmaceutskom potrošnjom
  • Ojačajte prevenciju, rano otkrivanje i intervencije, uključujući zdravstvenu pismenost
  • Prijeđite na modele plaćanja koji nagrađuju rezultate više nego opseg posla
  • Integrirajte proračune u cijeli ciklus njege i puta pacijenta kroz sustav
  • Podijelite najbolje prakse
Scroll to Top