Onkologija u prvom planu mjerenja ishoda – Vrijednost podataka za omogućavanje dostupnosti i održivosti

Marius Geantă

Onkološki bolesnici u srednjoj i istočnoj Europi suočavaju se s velikim izazovima koje je potrebno prevladati kako bi se uspostavile osmišljene strategije prevencije, integrativna skrb, podrška i rehabilitacija. U tom kontekstu, Centar za inovacije u medicini je 2019. u kontekstu rumunjskog predsjedanja Vijećem EU-a, izdao dokument „Nova vizija raka u Europskoj uniji, zasnovana na podacima, tehnologijama i ljudskom dodiru“. Slijedeći pristup Europskog plana za borbu protiv raka, ovo izvješće osvjetljava pacijenta kao novo središte šire vizije i naglašava potrebu personaliziranih i individualiziranih pristupa prevenciji, ranom otkrivanju, daljnjoj dijagnozi, liječenju i praćenju.

Primarni cilj Europskog plana za borbu protiv raka je poboljšati prevenciju, otkrivanje, liječenje i upravljanje bolešću, smanjujući nejednakosti između i unutar svake države članice.

Zdravstvenim sustavima potrebni su novi modeli upravljanja, financiranja i evaluacije rezultata u borbi protiv raka. Za postizanje ovog cilja, ključno je prepoznati ulogu novih dionika – nevladinih neprofitnih organizacija; promovirati prijenos znanja kroz twinning projekte; koristiti podatke o raku putem izravnog uključivanja građana; preispitati edukaciju liječnika i promicati jedinstvene europske protokole za upravljanje rakom; promovirati pristup plaćanja za vrijednost i uvesti stroga pravila kontrole financiranja od strane EU-a.

Inovacija mora postati čimbenik koji ujedinjuje istočnu i zapadnu Europu, ne smije biti faktor podjele. Nitko ne smije biti zapostavljen, posebice ne na polju raka.

Scroll to Top