Važnost praćenja ishoda liječenja

Christina Rångemark Åkerman

Izvještaj OECD-a o rasipnoj potrošnji iz 2017. godine upućuje na to da bi se oko petine zdravstvenih troškova moglo
upotrijebiti na bolji način, a brojke pokazuju da su mnogi pacijenti nepotrebno oštećeni na mjestu pružanja skrbi.
Izvještaj također ukazuje na činjenicu da mnogi pacijenti prolaze nepotrebne postupke koji značajno ne pridonose
njihovim zdravstvenim ishodima ili bi se isti rezultati mogli dobiti i s manje korištenih resursa.

Ljudi traže rješenja koja poboljšavaju njihove zdravstvene ishode. Ishodi su stvarni rezultati skrbi, uključujući klinička mjerenja kao što su stopa preživljenja i komplikacije tijekom liječenja. Međutim, pacijentima je jedan od najvažnijih ishoda liječenja kako skrb utječe na njihove sposobnosti i kvalitetu života. Unatoč tome što smo već prikupili ogromne količine podataka, danas nam u velikoj mjeri nedostaju takve informacije.

Najvažniji koraci koje možemo poduzeti za poboljšanje zdravstvene zaštite u našim zemljama jest pitati pacijente što
im je najvažnije i tražiti da ocijene rezultate vlastitog liječenja. Sustavno prikupljanje standardiziranih zdravstvenih ishoda od strane institucija diljem svijeta omogućit će globalne usporedbe ishoda i pružiti podršku zdravstvenim radnicima u utvrđivanju gdje se postižu najbolji ishodi, učeći iz procesa koji podržavaju te ishode, promičući širenje najboljih praksi i mjerljivo poboljšavajući ishode koji utječu na kvalitetu života pacijenta i dostojanstvenu smrt.

 

Scroll to Top