Praćenjem ishoda liječenja sustav može uštedjeti do 40 posto sredstava

Kod svakog rada, praćenje učinka i ishoda osnovna je metrika kojom procjenjujemo jesmo li dobro postavili radne procese, organizaciju i upravljanje resursima; jednako tako, ishodi liječenja ključni su kriteriji kvalitete i učinkovitosti zdravstvenog sustava. Štoviše, praćenje ishoda pokazalo se i kao najbitniji alat za pronalaženje prostora za uštede i drugačiju raspodjelu sredstava u sustavu, na korist pacijenata i zdravstvenih radnika. Dok se u Skandinaviji i drugim razvijenijim europskim zemljama registri bolesti koriste od 70-ih godina prošlog stoljeća, zahvaljujući čemu danas posjedujemo podatke o učinkovitosti pravovremenog uvođenja terapije inovativnim lijekovima, posebice u onkološkim bolestima i dijabetesu, Hrvatska je među zemljama s najvećom stopom smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti te karcinoma dojke i prostate. Istovremeno, nemamo pouzdanih podataka o petogodišnjem ili desetogodišnjem preživljavanju jer u Hrvatskoj registri, uz rijetke iznimke, ne postoje pa tako ne postoje niti sustavno praćeni podaci i statistike o pojedinim bolestima, učincima terapija i općenito ishodima liječenja. Time je naš zdravstveni sustav zakinut za podatke koji bi mogli biti rješenje za izazove kojima u ovom trenutku ne možemo doskočiti i koji će u budućnosti, sa starenjem populacije i smanjenjem broja uplatitelja zdravstvenog osiguranja biti još veći.

Nastavite čitati: https://ifi.hr/pracenjem-ishoda-lijecenja-sustav-moze-ustedjeti-do-40-posto-sredstava/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top