Category: Govornici

Siniša Varga

Moderator konferencije, zastupnik u Hrvatskom saboru, bivši ministar zdravstva. Dr. Varga ima više od 27 godina relevantnog profesionalnog radnog iskustva kao pružatelj zdravstvenih usluga i kao viši rukovoditelj u bolnici za tercijarno liječenje.

Pročitajte više

Vili Beroš

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš specijalizirani je neurokirurg koji je stekao diplomu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine, a doktorirao na postdiplomskom doktorskom studiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije 2006.

Pročitajte više

Antonella Cardone

Antonella Cardone direktorica je Europske koalicije za oboljele od raka, koja je najveća krovna organizacija pacijenata s rakom u Europi s preko 450 članova iz 49 zemalja. Ima preko dvadeset godina međunarodne aktivnosti u zdravstvenom, socijalnom i zapošljavanju.

Pročitajte više

Eduard Vrdoljak

Eduard Vrdoljak je profesor i šef Onkološkog centra u Kliničkoj bolnici u Splitu, Hrvatska, a usto je i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu u Mostaru, Bosna i Hercegovina, kao i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Pročitajte više

Matti Aapro

Matti Aapro član je upravnog odbora Centra za rak Genolier, Švicarska, i predsjednik (2020-2021) ECCO-a (Europske organizacije CanCer). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ženevi u Švicarskoj i bio je stipendist Arizonskog centra za rak u Tucsonu, Arizona, SAD.

Pročitajte više

Marius Geantă

Marius Geantă je predsjednik i suosnivač Centra za inovacije u medicini, nevladine organizacije sa sjedištem u Bukureštu, Rumunjska, usmjerenog na inovacije u sektoru zdravstva. Cilj Centra za inovacije u medicini je skratiti vrijeme između pojave inovacija u medicinskom sektoru i njihove primjene.

Pročitajte više

Nils Wilking

Izvanredni profesor dr. sc. Nils Wilking (NW) aktivan je u kliničkoj onkologiji već 40 godina nakon što je diplomirao na Karolinskom institutu u Stockholmu u Švedskoj 1977. NW je dugi niz godina radio na području kirurške onkologije, ali od kraja 1980-ih uglavnom radi na području medicinske onkologije s naglaskom na karcinom dojke i GI.

Pročitajte više

Christina Rångemark Åkerman

Dr. Christina Rångemark Åkerman radi na Medicinskom fakultetu Dell na Sveučilištu u Teksasu u Austinu kao viši stručni suradnik na Institutu za strategiju i konkurentnost (ISC) pri Harvard Business School, a članica je Upravnog odbora CHES (Koalicija za zdravlje, etiku i društvo) u Centru za europsku politiku (EPC).

Pročitajte više

Nathalie Moll

Nathalie Moll pridružila se Europskoj federaciji farmaceutske industrije i udruženja (EFPIA) na mjestu generalnog direktora u travnju 2017. EFPIA predstavlja farmaceutsku industriju koja djeluje u Europi.

Pročitajte više
Scroll to Top