Author: Admin

Siniša Varga

Moderator konferencije, zastupnik u Hrvatskom saboru, bivši ministar zdravstva. Dr. Varga ima više od 27 godina relevantnog profesionalnog radnog iskustva kao pružatelj zdravstvenih usluga i kao viši rukovoditelj u bolnici za tercijarno liječenje.

Pročitajte više

Vili Beroš

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš specijalizirani je neurokirurg koji je stekao diplomu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine, a doktorirao na postdiplomskom doktorskom studiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije 2006.

Pročitajte više

Antonella Cardone

Antonella Cardone direktorica je Europske koalicije za oboljele od raka, koja je najveća krovna organizacija pacijenata s rakom u Europi s preko 450 članova iz 49 zemalja. Ima preko dvadeset godina međunarodne aktivnosti u zdravstvenom, socijalnom i zapošljavanju.

Pročitajte više

Eduard Vrdoljak

Eduard Vrdoljak je profesor i šef Onkološkog centra u Kliničkoj bolnici u Splitu, Hrvatska, a usto je i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu u Mostaru, Bosna i Hercegovina, kao i gostujući profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Pročitajte više
Scroll to Top